صورتجلسه بررسی پروپوزالهای دانشجویان رشته های مدیریت مورخ 91/06/10

1-    پروپوزال آقای بهرام ابراهیمی  رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی علل موثر بر افزایش تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی بانکهای دولتی شهرستان مراغه تائید شد.

2-    پروپوزال آقای حسن نادرنژاد  رشته مدیریت صنعتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر انتخاب پروژه های سرمایه گذاری از دیدگاه مدیران صنعتی استان مازندران تائید شد.

3-    پروپوزال خانم الهام ریحانی سیسی  رشته مدیریت دولتی با عنوان عوامل موثر بر بروز سکوت سازمانی در شرکت رایان سایپا تائید شد.

4-    پروپوزال خانم زهره احمدی  رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی (بر اساس مدل دنیسون) بر موفقیت مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان تهران تائید شد.

5-    پروپوزال آقای محمود نیک پسند   رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی موانع و مشکلات ذیحسابان و مدیران مالی جهت ارائه صورتهای مالی نهائی در موعد مقرر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تائید شد.

6-    پروپوزال خانم عاطفه راد سعید  رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی تحلیلی مشکلات نقدینگی خزانه با انجام وظایف ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تائید شد

7-    پروپوزال خانم سحر دادگر  رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی مقایسه ای زنان و مردان در ادراک تبلیغاتی موبایلی(مطالعه موردی: تبیغات شرکت ایرانسل) تائید شد

8-    پروپوزال آقای حسین غلامی درمی  رشته مدیریت دولتی با عنوان تدوین برنامه استرتژیک بیمارستان بوعلی نکا بر اساس مدل swtoتائید شد

9-    پروپوزال خانم سمانه درویش خضری  رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه برای استقرار نظام پیشنهادات تائید شد

10-پروپوزال آقای علی اصغر بابایی   رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی تاثیر ابعاد شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان و پیشامدهای آن ( مطالعه موردی کارکنان دیوان محاسبات منطقه 1)تائید شد.

11-پروپوزال خانم کبری احمدی   رشته مدیریت دولتی با عنوان شناسایی موانع یادگیری سازمانی در صندوق بازنشستگی صنعت نفت به عنوان یک سازمان یادگیرنده تائید شد.

12-پروپوزال آقای حامد زمردی   رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی میزان آمادگی درون سازمانی برای اجرای نظام پیشنهادها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرتائید شد.

13-پروپوزال خانم پرستو کاشی زاده والقانی   رشته مدیریت دولتی با عنوان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در بانک سامان تائید شد.

14-پروپوزال آقای رادین ملک پور   رشته مدیریت دولتی با عنوان پیش بینی مصرف برق شهرستان قائمشهر با استفاده از مدل شبکه عصبی تایید شد.

15-پروپوزال خانم صبا حیدری   رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و بکارگیری استرتژی های مدیریت تعارض در مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران تائید شد.

16-پروپوزال آقای سیامک محمدی نیارودسری   رشته مدیریت دولتی با عنوان سنجش و مقایسه کیفیت خدمات بانکداری با ابزار مقیاس سیستمی مبادلهای کیفیت خدمات (SYSTRA-SQ)تایید شد

17-پروپوزال خانم سمیه اسفندیار   رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی و اولویت بندی سبکهای تصمیم گیری مصرف کننده در خصوص خرید پوشاک در شهر بابل تایید شد

18-پروپوزال آقای سید محمود حسینی   رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان زندانهای استان گلستان تایید شد.

19-پروپوزال آقای امید روحانی   رشته مدیریت دولتی با عنوان شناسایی و تبیین عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تایید شد.

20-پروپوزال آقای شهرام دهقان بیدختی   رشته مدیریت دولتی با عنوان رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و توانمند سازی کارکنان بانک صادرات شهر تهران تایید شد.

21-پروپوزال آقای امیر حسین غرایاق زندی   رشته مدیریت دولتی با عنوان شناسایی و تبیین موانع اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطالعه موردی: سازمان های امور مالیاتی غرب استان مازندران  تایید شد.

22-پروپوزال خانم نیره شمسی زاده   رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی تاثیر آموزش درس مبانی کارآفرینی بر توانمند سازی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تایید شد.

23-پروپوزال آقای محمد صیادی    رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی تاثیر کیفیت کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در اداره کل بنادر و دریانواردی استان مازندران (منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر)تایید شد.

24-پروپوزال خانم طاهره میرزایی   رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده بسته بندی و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و شوینده تایید شد.

25-پروپوزال آقای حسین موسایی کور عباسلو    رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی رابطه ابعاد محتوایی سازمان با فرایند مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان تهران تایید شد

26-پروپوزال خانم مینا مزینی   رشته مدیریت بازرگانی با عنوان ارزیابی توان شاخصهای عملکرد مبتنی بر تئوری محدودیتها در مقایسه با شاخصهای حسابداری تایید شد.

27-پروپوزال آقای فرزین رجبی دیو رزم    رشته مدیریت صنعتی با عنوان پیش بینی رفتار قیمت با استفاده از مدل غیر خطی آشوب در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه شرکتهای سیمان تایید شد

28-پروپوزال آقای علیرضا جعفری    رشته مدیریت صنعتی با عنوان ارزیابی کارایی شهرکهای صنعتی استان تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها تایید شد

29-پروپوزال خانم فاطمه ایلکا    رشته مدیریت صنعتی با عنوان اولویت بندی شاخص های موثر بر فروش محصولات(داخلی و صادراتی) شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری گروهی تایید شد

30-پروپوزال آقای رضا یادگاری     رشته مدیریت صنعتی با عنوان پیش بینی قیمت طلا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) و مقایسه با مدل (ARIMA)تایید شد

31-پروپوزال آقای مجید محبی    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان ارزیابی نقش کلیدی جو خدماتی سازمان بر کیفیت کلی خدمات (مدل سلسله مراتبی کیفیت کلی خدمات ) ارزش خدماتی درک شده ، تمایل به بازدید مجدد هتل و ارتباطات شفاهی تایید شد

32-پروپوزال خانم رجا کریمی    رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی و ارزیابی عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش(مطالعه موردی: استانداری تهران)تایید شد

33-پروپوزال آقای مهدیی مصدق    رشته مدیریت صنعتی با عنوان ارزیابی اثربخشی استقرار استاندارد ISO9001 در سازمانهای تولیدی شهر مشهد( مطالعه موردی گروه کارخانجات مقصود)تایید شد

34-پروپوزال خانم الهه اسفندیاررشته مدیریت دولتی با عنوان تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی بر اساس مدل امتیازات متوازن در اداره آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در سال 1391تایید شد

35-پروپوزال خانم زهرا غلامی قادیکلایی    رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در بانک رفاه استان مازندران تایید شد

36-پروپوزال آقای محمد ثقفی    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی عملکرد بیلبوردهای تبلیغاتی بر فروش محصولات سامسونگ در تهران تایید شد

37-پروپوزال آقای علی دوستدار    رشته مدیریت دولتی با عنوان شناسایی عوامل موثر توانمند سازی نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید شد

38-پروپوزال آقای سعید فیروزبخت    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی و تحلیل اثر بخشی خدمات دیجیتال با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: سایت های ارائه دهنده خدمات دیجیتال کودکان) در ایران تایید شد

39-پروپوزال آقای مجید داعی زاده    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر کشور مبدا و تصویر نام تجاری بر روی رفتار مصرف کننده در خصوص تصمیم به خرید تایید شد

40-پروپوزال آقای محمد جعفر اکرم    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی و پیش بینی ارزش طول عمر مشتری با توجه به عوامل جذابیت محصول و استرتژی بازاریابی (مطالعه موردی: بیمه ایران)تایید شد

41-پروپوزال خانم مریم صفری    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تجارت درون صنعتی بخش کشاورزی تایید شد

42-پروپوزال آقای مرتضی میرصادقی سالکویه    رشته مدیریت صنعتی با عنوان ارائه الگوی ارزیابی چابکی در زنجیره های تامین مبتنی بر سیستم های خبره در صنعت خودرو تایید شد

43-پروپوزال خانم معصومه عباسی سوها    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر عوامل موثر بر عرضه اولیه سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران تایید شد

44-پروپوزال آقای علی بهرامی    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان رابطه بین ساختار مالکیت و بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی تایید شد

45-پروپوزال آقای محمد نوروزی    رشته مدیریت صنعتی با عنوان بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر حوادث جاده ای در ایران (مطالعه موردی : معاونت حمل و نقل شرکت بوتان)تایید شد

46-پروپوزال آقای سید حسین منصوری    رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی تاثیر کیفیت بر هیجانات مصرفی و تمایلات رفتاری مشتریان تایید شد

47-پروپوزال خانم صنم نظری     رشته مدیریت بازرگانی با عنوان ارزیابی تصویر ذهنی از کشور مبدا بر نگرش و تمایل به خرید مصرف کنندگان ( مطالعه موردی: محصول چای و برنج از سه کشور تولید کننده ایران ، هند و سریلانکا) تایید شد

48- 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ساعت 12:1  توسط جواد بنار  |